Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Hoe AmstelFysio omgaat met privacy

AmstelFysio is meer dan een fysiotherapeut voor sporters en niet-sporters in Amsterdam en omgeving. Om goede zorg te kunnen verlenen verwerken wij persoonsgegevens zodat gebruik gemaakt kan worden van onze diensten. Wij verwerken gewone persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW-gegevens) en bijzondere persoonsgegevens (medische gegevens).

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Via onze website bieden wij allerlei diensten aan klanten en niet-klanten. Daarbij verwerken wij gewone persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij houden ons aan de eisen uit privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinde wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinde waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te werken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist en dat het recht bestaat om deze altijd in te trekken;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Met deze privacyverklaring willen we transparantie geven hoe wij met de persoonsgegevens van onze klanten, leads en websitebezoekers omgaan.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

AmstelFysio Oudeschans 5A 1011 KP Amsterdam info@amstelfysio.nl 020 2610268

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat je bepaalde gegevens bij ons achter of verwerken wij gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens.Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten jij kiest te gebruiken.

Gewone persoonsgegevens

 • Voorletters
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens over op welke datum en tijdstip je een afspraak wil maken
 • Informatie die je zelf invult in een open veld in het contactformulier.
 • Interesses
 • Motivatiebrief
 • Technische meetgegevens van de apparatuur

 

Bijzondere persoonsgegevens

Als fysiotherapeut verwerken wij patiëntendossiers (Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)) bij en kunnen wij declaraties indienen bij verzekeraars voor patiënten die onder behandeling zijn bij AmstelFysio. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens van de zorg polis. Voor alle andere diensten die AmstelFysio aanbiedt verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens.

 • Huisarts
 • Polisnummer zorgverzekering
 • Eventuele aanvullende verzekeringen
 • Burgers Service Nummers (BSN)

 

Waarom we persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten jij gebruikt):

 • Het leveren van een behandeling fysiotherapie;
 • Het kunnen contacten van je huisarts indien dit nodig is (alleen na jouw toestemming);
 • Je te informeren over onze diensten en het delen van blogs en andere informatie gerelateerde uitingen;
 • Opstellen en uitvoeren van het voor jouw op maat gemaakte behandelplan;
 • Om jou personaliseerde nieuwsbrieven te versturen;
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld om een afspraak te maken of te verzetten;
 • Het kunnen indienen van een declaratie bij je zorgverzekeraar;
 • Om je sollicitatie te verwerken;
 • Om je reactie op onze website formulieren te verwerken;
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om onze website te verbeteren.

 

Persoonsgegevens delen met derden

AmstelFysio verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens worden uitsluitendverstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijkeverplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor dezelfde beveiliging en vertrouwelijkheid zoals wij met persoonsgegevens omgaan. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Cookies

Bij het gebruik van onze website maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring .

Beveiligingen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Medische gegevens moeten we bijvoorbeeld 15 jaar bewaren.

Website van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kun je doen via info@amstelfysio.nl. Om misbruik te voorkomen vragen wij je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de KopieID app voor gebruiken.

AmstelFysio zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees meer: